Operator maszyny CNC – specyfika zawodu

Chociaż obróbka materiałów CNC to proces niemalże całkowicie zautomatyzowany i praktycznie bezobsługowy, to operatorzy muszą ciągle nadzorować pracę urządzenia. Operator maszyny CNC zajmuje się odpowiednim zaprogramowaniem układów komputerowego sterowania numerycznego w urządzeniach. Osoby posiadające odpowiednie umiejętności oraz uprawnienia na obsługę maszyny CN są bardzo pożądane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dowiedz się więcej o tym zawodzie. Zapraszamy do lektury!

Czym zajmuje się operator maszyn CNC?

Jest to osoba, która musi wiedzieć, jak obsługuje się dane urządzenie, jaki materiał wybrać do uzyskania pożądanego efektu, czy jak postępować w razie występowania ewentualnych błędów. Do jej obowiązków należy:

  • programowanie i konfigurowanie układów komputerowego sterowania numerycznego poprzez określanie odpowiednich parametrów, biorąc pod uwagę zarówno zamierzony efekt finalny aktualnego projektu, jak i właściwości obrabianego materiału
  • monitorowanie działania urządzeń i odpowiednie reagowanie na wszelkie nieprawidłowości i nieplanowane zdarzenia
  • prowadzenie szczegółowej dokumentacji
  • serwisowanie, diagnostyka i konserwacja sprzętu
  • usuwanie błędów programistycznych w układzie komputerowego sterowania numerycznego
  • kontrola jakości i zgodności gotowych produktów z projektem
  • przestrzeganie norm jakości i bezpieczeństwa

Do obowiązków operatora należy również ustawianie, mocowanie i konfiguracja oraz kalibracja maszyn CNC, a także różnego rodzaju akcesoriów używanych w projektach. Niemniej jednak powierzone zadania mogą różnić się w zależności od konkretnej firmy, w której jest on zatrudniony.

Jak zostać operatorem maszyny CNC?

Obowiązujące prawo nie reguluje żadnych formalnych wymagań w stosunku do osób ubiegających się o te uprawienia. Niemniej jednak ogromnym plusem jest, gdy osoba starająca się o odpowiednie kwalifikacje posiada już obszerną wiedzę z zakresu materiałów stosowanych do obróbki. Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu działania i obsługi:

  • frezarek
  • tokarek
  • elektrodrążarek

Oraz innych urządzeń z komputerowym układem sterowania numerycznego. Cenioną umiejętnością jest także zdolność czytania rysunków technicznych.